Telefon: 0768 - 93 13 21

Prislista

Prislistan

Gäller från och med 2019-01-01

Arvode

Förmedlingsprovision baseras på försäljningspriset och betalas när överlåtelsen är slutförd.

Vi tillämpar följande prisnivåer:

  • 1 - 300 000 kr provision 35 000 kr
  • 300 001 - 500 000 kr provision 40 000 kr
  • 500 001 - 600 000 kr provision 45 000 kr
  • 600 001 - 800 000 kr provision 50 000 kr
  • 800 001 - 900 000 kr provision 55 000 kr
  • 900 001 - > provision 60 000 kr

Moms 25 % tillkommer.
Obs! Förmedlingsprovisionen är avdragsgill. När du säljer ditt företag betalar du arvodet. När du sedan redovisar försäljningen i deklarationen får du göra avdrag för hela arvodet.