A Leijala Företagsförmedling | Telefon: 0768 - 93 13 21

Prislista

Prislistan

Gäller från och med 2018-08-01

Arvode

Förmedlingsprovision baseras på försäljningspriset och betalas när överlåtelsen är slutförd.

Vi tillämpar följande prisnivåer:

  • 1 - 300 000 kr provision 35 000 kr
  • 300 001 - 500 000 kr provision 45 000 kr
  • 500 001 - 650 000 kr provision 50 000 kr
  • 650 001 - 800 000 kr provision 65 000 kr
  • 800 001 - 950 000 kr provision 80 000 kr
  • 950 001 - 1 100 000 kr provision 95 000 kr
  • 1 100 001 kr - > provision 100 000 kr

Moms 25 % tillkommer.
Obs! Förmedlingsprovisionen är avdragsgill. När du säljer ditt företag betalar du arvodet. När du sedan redovisar försäljningen i deklarationen får du göra avdrag för hela arvodet.